Rođena: 02.02.1983. godine u Podgorici.
Udata, majka dvoje djece – Fedia i Stefana.

Profesionalni podaci:

Od 2011. stalno zaposlena na Hirurskoj klinici
KCCG.
2011 kao klinički ljekar u Centru za grudnu hirurgiju
2013 kao klinički ljekar u Centru za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirirgiju.
2014 – 2021 – specializacija iz Plastične, rekonstruktivne i estetske hirirgie – Univerzitetska klinika za Plasatičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine Kliničkog centra Srbije – Beograd.
April 2021 – zaposlena kao specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske medicine u Centru za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCCG.

Edukacija:

Osnovnu školu i Gimnaziju zavrsila u Podgorici
2009 stekla zvanje Doktora medicine na
Medicinskom fakultetu UCG u Podgorici sa prosječom ocjenom 9,1 (sestogodisnji studijski program).
2021 položila spečijalisticki ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije (ocjena odličan) na Medicnskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.