Dr Aleksandra Božović- Čelebić

Vlasnik, hirurg

Dr. Enzo Jose RIVERA CITARELLA

Međunarodni ekspert, hirurg saradnik