11. Balkanski kongres

11. Balkanski kongres, uz učešće eminentnih stručnjaka iz regiona i svijeta održan je u Transilvaniji- Rumunija od 8.-11. maja 2019. godine, pod nazivom „Pomjeranje granica u plastičnoj hirurgiji“. Prezentovana su ostvarenja u oblasti plastične hirurgije istaknutih evropskih i svetskih plastičnih hirurga. Program, uključujući nastavne kurseve, panele, konferencije, slobodne radove, pokrivaće sve oblasti moderne plastične hirurgije. Cilj je bio da okupi plastične hirurge sa dugogodišnjim iskustvom, koji su mladim i entuzijastičnim kolegama ponudili bisere njihove mudrosti i kreativnosti u radu. Cilj je bio i da se ohrabre naši mladi kolege da prisustvuju kongresu, u što većem broju. U našim rukama, umovima i srcima možemo zajedno oblikovati impresivnu budućnost!

Dr Aleksandra Božović-Čelebić, koja je bila pozvana od strane organizatora – BAPRAS kao jedan od eksperata i predavač, bila je autor rada iz oblasti rekonstruktivne hirurgije dojki kod pacijentkinja nakon mastektomije- odstranjivanja dojke usled tumora, u čemu u timskom radu sa svojim kolegama, ostvaruje značajne rezultate, prateći savrenene trendove u svijetu. Inače, BAPRAS kongres se održava svake druge godine u jednoj od zemalja članica. Dr Božović- Čelebić je 2013. godine imala čast da bude u organizacionom odbiru BAPRASA kada je Crna Gora bila domaćin ovakvog Kongresa, koji je održan pod okriljem najvećih svjetskih asocijac iz oblasti plastične hirurgije ISAPS , ESPRAS i kada je , u Budvi- gradu domaćinu formirana Svjetska Akademija iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, koja ima za cilj edukaciju mladih plastičnih hirurga širom svijeta. To je bio najveći skup održan iz ove oblasti u Crnoj Gori, do ssda. Prisustvovalo je blizu 300 učesnika iz preko 40 zemalja sviheta, uključujući najveća svjetska imena iz Brazila, Francuske, Italije , Turske, Njemačke , SAD , Japana.

Kao jedan od osnivača i sekretar MONTEPRAS, dr Božović- Čelebić je uspješno predstavila ovo udruženje i rad plastičnih hirurga Crne Gore na sjednici Izvrsnog komiteta IPRAS- Svjetskog udruženja plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije u Atini 2012. , čime je prihvaćena aplikacija MONTEPRAS za prijem u ovu asocijaciju. Na sledećoj konferenciji IPRAS u Santjago de Čileu, početkom 2013. godine Crnogorsko udruženje je primljeno u najveću svjetsku organizaciju iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, što je od izuzetnog značaja za razvoj i unapredjenje plastične hirurgije u Crnoj Gori, te usavršavanje i usvajanje savremenih hirurških tehnika i tehnologija, te naučnih dostignuća iz ove oblasti.

https://bapras2019.medevents.ro/