Aktuelno

  • 11. Balkanski kongres12. Maja 2019. - 17:37

    11. Balkanski kongres, uz učešće eminentnih stručnjaka iz regiona i svijeta održan je u Transilvaniji- Rumunija od 8.-11. maja 2019. godine, pod nazivom „Pomjeranje granica u plastičnoj hirurgiji“. Prezentovana su ostvarenja u oblasti plastične hirurgije istaknutih evropskih i svetskih plastičnih hirurga. Program, uključujući nastavne kurseve, panele, konferencije, slobodne radove, pokrivaće sve oblasti moderne plastične hirurgije. […]